18 sierpnia 2012 - Plac Daszyńskiego w Piszu

Konkursy

Konkurs Nalewek

W konkursie mogą brać udział wszyscy przedsiębiorcy branży gastronomicznej (właściciele gospodarstw agroturystycznych, osoby reprezentujące lokale gastronomiczne, pensjonaty, hotele) oraz osoby fizyczne z terenu Powiatu Piskiego. Rywalizacja konkursowa polega ocenie zgłoszonych nalewek przez niezależną Komisję Konkursową.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy [pdf]
Formularz zgłoszeniowy [doc]
Regulamin Konkursu Nalewek

Konkurs Strzelania z wiatrówki

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie pod opieką osoby dorosłej. Każdy z zawodników ma prawo do 3 strzałów próbnych. Następnie zawodnik oddaje 10 strzałów punktowych. Niezależne jury wybierze zwycięzcę, który zdobędzie największą liczbę punktów.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy [pdf]
Formularz zgłoszeniowy [doc]
Regulamin Konkursu Strzeleckiego

Turniej Strzelania z Broni myśliwskiej - ODWOŁANY!

Turniej strzelania z broni myśliwskiej na strzelnicy w Kuliku w dniu 11.08 o Puchar Starosty Powiatu Piskiego. Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest Pan Michał Czajka tel: 607 101 997. Najlepsi strzelcy zostaną uhonorowani podczas imprezy Myśliwskie Smaki w dniu 18.08 o godzinie 17:45

Prezentacja psów ras myśliwskich

W trakcie imprezy odbędzie się prezentacja ras psów myśliwskich poprowadzona przez doświadczonego kynologa Panią Ewę Ziętek. Zapraszamy właścicieli i hodowców psów do zgłaszania swoich podopiecznych do prezentacji. Po prezentacji, chętni właściciele psów poprowadzą pokaz posłuszeństwa swoich czworonogów.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Konkursy dla dzieci

Podczas imprezy Nadleśnictwa oraz Piski Dom Kultury zorganizują konkursy z nagrodami. Przejście przez labirynt, odpowiadanie na zagadki związane z lasem. Nagrodami są zabawki i przybory szkolne.

Patronat Honorowy

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
w Białymstoku

Poprzednie edycje

Organizatorzy

Patronat Medialny